Астралните близнаци

Що е астрален близнак? Много хора смятат, че двама души са астрални близнаци само, защото са родени в един и същ ден. Годината е различна, но какво ли значи някакваси година?!

АСТРАЛНИ БЛИЗНАЦИ са единствено хората, които са родени не само в един и същ ден, един и същ месец, една и съща година, но и в една и съща секунда. Последното е особено важно условие за съществуването на астрални близнаци.

Причината е във факта, че тогава планетите са не само с еднакво разположение на небосклона, а и домовете и асцедента са еднакви. За тези хора може да се каже, че са астрални близнаци, с еднаки характеристики, заложени от Слънчевия, изгряващия знак и аспектите между планетите, а също от житейските периоди, вибрациите на деня на раждане и Съдбовния път. Единственото различие между тях са имената им, които могат да влошат или подобрят останалите вибрации. Те си приличат и на външен вид, имат заложени еднакви болести, но дали ще боледуват от тях зависи от все пак различната карма, натрупана в предишните им прераждания.

Биологичните близнаци - еднояйчни или двуяйчни - не са астрални близнаци, защото се раждат винаги с няколко минути разлика. При повечето от тях асцедентът също е еднакъв, както и житейските периоди, но те, дори и приличащите си като две капки вода, имат различни характери, определящи различна Съдба, различен път на развитие, различна карма, която всеки сам твори. Те притежават силно развита интуиция, която им помага да затъват в чувствата и проблемите на другата половинка, дори и когато са на голямо разстояние един от друг.

Астралните близнаци в повечето случаи не се познават. Не контактуват телепатично, но често чуваме от хората, които ни познават, че са видели някъде жена или мъж, който така ни прилича, че са го сбъркали с нас самите.